Powrót do listy pytań

Jak przenieść bazę danych z jednego komputera na inny komputer?

Bazę danych z jednego komputera na drugi można łatwo przenieść za pomocą programu Kopia Danych. Zapoznaj się z artykułami na temat wykonywania kopii bazy danych oraz odzyskiwania bazy danych z kopii, jeśli nie znasz tych procesów, gdyż będzie to potrzebne w poniższych krokach.

Jeżeli na komputerze nr 1 mamy bazę, która ma zostać przeniesiona na komputer nr 2, to należy:

  • Uruchomić na komputerze nr 1 program Kopia Danych i wykonać kopię bazy danych – w wyniku otrzymamy plik z kopią, zawierający całą bazę danych.
  • Zainstalować na komputerze nr 2 aplikację ELISOFT Faktury/Firma 2024 wraz z serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, używając opcji pełnej instalacji, która ukaże się w jednym z kroków instalatora.
  • Uruchomić na komputerze nr 2 aplikację ELISOFT Faktury/Firma 2024, aby została utworzona konfiguracja połączenia do bazy danych (na nowym komputerze baza będzie początkowo pusta). Po uruchomieniu, program można od razu zamknąć.
  • Przenieść plik z wykonaną kopią bazy danych z komputera nr 1 na komputer nr 2.
  • Uruchomić program Kopia Danych na komputerze nr 2 i wykonać odzyskanie danych z przeniesionego pliku archiwum.

Uwaga: Jeśli przenosisz bazę z Windows 10/8 do starszej wersji Windows 7/Vista, niezbędne jest zainstalowanie na docelowym komputerze serwera Microsoft SQL Server 2012, gdyż ta wersja serwera jest używana domyślnie w systemie Windows 10/8, a niemożliwe jest przeniesienie bazy na niższą wersję serwera. W takim przypadku należy najpierw zainstalować na komputerze 2 serwer Microsoft SQL Server 2012, a następnie zainstalować samą aplikację (już bez serwera). Więcej na ten temat w pytaniu Jak przenieść bazę z Windows 10/8 na Windows 7/Vista.