Powrót do listy pytań

Jak przenieść bazę danych z Windows 10/8 na Windows 7/Vista?

Używałem programu na komputerze z Windows 10/8. Wykonałem kopię bazy danych, ale nie mogę jej przywrócić na komputerze z Windows 7/Vista. Dlaczego?

W systemie Windows 10/8 instalowany jest serwer bazy danych Microsoft SQL Server 2012, aby serwer był kompatybilny z nowym systemem, a we wszystkich starszych systemach - Windows 7, Windows Vista, Windows XP - instalowany jest serwer Microsoft SQL Server 2005. Próba przywrócenia bazy działającej uprzednio pod kontrolą serwera SQL 2012 na wersję serwera SQL 2005 zakończy się niepowodzeniem, ponieważ nie można wykonać downgrade'u bazy.

Bazę danych można zawsze przenieść z wersji niższej serwera do wersji wyższej (czyli z serwera 2005 na 2012), co będzie miało miejsce przy przenoszeniu bazy np. z Windows 7 lub XP do Windows 10/8, ale nie odwrotnie. Aby w przypadku przenoszenia bazy z Windows 10/8 na niższy system móc korzystać z bazy, należy na niższym systemie również zainstalować wersję serwera 2012 (a nie 2005), tak aby baza pracowała pod kontrolą tej samej wersji serwera na którym pracowała poprzednio.

Jeżeli serwer w wersji 2005 jest już zainstalowany na komputerze, to należy zatrzymać usługę SQL Server (ELISOFT) w usługach systemowych i odinstalować tę instancję serwera SQL z poziomu Dodaj/Usuń programy w Panelu Sterowania, uruchomić ponownie komputer, a następnie zainstalować serwer w wersji 2012, korzystając z następującego instalatora serwera: MSSQLServer2012Express.exe

Istotne jest, aby przed instalacją serwera 2012 najpierw odinstalować wersję 2005, gdyż w przeciwnym razie instalacja serwera 2012 nie powiedzie się (obydwie instancje serwerów noszą tę samą nazwę ELISOFT i nie mogą być zainstalowane jednocześnie).

Uwaga: System Windows XP jest systemem przestarzałym i niewspieranym już przez Microsoft. Nowe produkty Microsoft, takie jak Microsoft SQL Server 2012 i nowsze nie mogą być zainstalowane w systemie Windows XP. Jeśli nadal korzystasz z Windows XP, zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do bezpieczniejszego i nowoczesnego Windows 10 lub co najmniej Windows 7.

Powrót do listy pytań