Powrót do listy pytań

Nie mogę uruchomić aplikacji – przy próbie zalogowania się, pojawia się komunikat informujący o braku połączenia z bazą danych.

Programy Faktury 2022 oraz Firma 2022 wymagają do działania serwera bazy danych Microsoft SQL Server, który domyślnie jest instalowany na komputerze przez pełny instalator programu. To w serwerze (a ściślej - w bazie danych zarządzanej przez serwer) przechowywane są wszystkie dane programu. Jeśli z jakiegoś powodu serwer nie został zainstalowany, albo jeśli serwer nie jest uruchomiony, program wyświetli komunikat o braku połączenia z serwerem. W takim przypadku trzeba najpierw ustalić, czy serwer jest w ogóle zainstalowany oraz włączony.

Upewnij się najpierw, czy serwer bazy danych jest zainstalowany. Serwer jest widoczny jako usługa na liście usług o nazwie SQL Server (ELISOFT). Aby sprawdzić, czy serwer jest obecny, otwórz w systemie Windows Menu Start | Uruchom (lub naciśnij klawisz Win+R) i w okienko uruchamiania wpisz services.msc i kliknij OK.

ELISOFT Usługi systemowe

Otworzy się okno usług zainstalowanych w systemie. Odszukaj na liście usługę o nazwie SQL Server (ELISOFT), jak widać poniżej.

ELISOFT Usługa SQL SERVER (ELISOFT)

Jeżeli taka usługa jest, to w kolumnie Stan powinien widnieć status Uruchomiony albo Działa. Jeżeli status jest inny (czyli usługa jest zatrzymana), to uruchom usługę korzystając z polecenia Uruchom po lewej stronie okna. Jeżeli usługa uruchomi się, to można także uruchomić program, który tym razem powinien już móc połączyć się z serwerem.

Jeżeli usługa SQL Server (ELISOFT) będzie już obecna i uruchomiona w systemie, to możesz przetestować poprawność połączenia z serwerem – w tym celu uruchom aplikację Faktury 2022 lub Firma 2022 i na oknie logowania kliknij przycisk Konfiguracja.

ELISOFT Ekran logowania

Otworzy się okno z parametrami połączenia z serwerem – parametry połączenia, o ile ich celowo nie zmieniono, powinny być takie jak widać na rysunku poniżej. Jeżeli są inne, kliknij polecenie Przywróć ustawienia domyślne. Używając kolejno poleceń Testuj połączenie z serwerem i Testuj połączenie z bazą danych, sprawdź czy aplikacja poprawnie nawiązuje połączenie z serwerem i samą bazą danych.

ELISOFT Testuj połączenie z serwerem

Jeżeli wynik testów jest pomyślny, kliknij przycisk Logowanie, za pomocą którego powrócisz do ekranu logowania i zaloguj się do programu.

Co jeśli usługi SQL Server (ELISOFT) nie ma w ogóle na liście usług?

Jeżeli usługi serwera nie ma na liście usług, to oznacza że serwer bazy danych nie został zainstalowany i trzeba go zainstalować ręcznie. Przed kontynuacją, zrestartuj najpierw komputer, a następnie w zależności od używanego systemu:

Mam Windows 10 lub Windows 8/8.1

Mam Windows 7

Mam Windows Vista lub Windows XP

W większości przypadków powyższe kroki pozwolą rozwiązać problem.

Co jeśli usługa SQL Server (ELISOFT) jest na liście usług ale nie uruchamia się?

Jeżeli usługa serwera jest na liście usług, ale po kliknięciu Uruchom otrzymujesz komunikat o błędzie numer 3417, to przeczytaj pomoc zawartą w tym artykule. Jeżeli otrzymujesz inny komunikat o błędzie, konieczna będzie dalsza diagnoza - skontaktuj się z nami za pomocą zakładki KONTAKT, opisz sytuację i podaj jaki numer błędu pojawia się przy uruchomieniu usługi serwera.

Powrót do listy pytań