Powrót do listy pytań

Otrzymuję błąd 3417 podczas próby uruchomienia usługi serwera. Co to oznacza?

Jeżeli podczas próby uruchomienia usługi serwera bazy danych Microsoft SQL Server otrzymujesz komunikat z numerem błędu 3417, taki jak poniżej, oznacza to że serwer bazy danych nie może z jakiegoś powodu uzyskać dostępu do katalogu lub plików bazy i wskutek tego usługa nie uruchamia się.

ELISOFT Blad 3417

Może to być spowodowane albo przez brak uprawnień do plików bazy danych albo być wynikiem (najczęściej) kompresji plików bazy danych, co jest szczególnie charakterystyczne dla systemu Windows XP. Jeżeli na dysku zostanie włączona kompresja plików, to serwer nie będzie mógł odczytać plików bazy danych, a po restarcie komputera usługa serwera nie uruchomi się i w konsekwencji aplikacja Faktury 2024 lub Firma 2024 nie będzie mogła się połączyć z serwerem.

W przypadku otrzymania powyższego błędu, upewnij się czy katalog lub pliki serwera nie zostały skompresowane. Pliki skompresowane przez system są oznaczone w eksploratorze systemu Windows na kolor niebieski. Na poniższym zrzucie ekranu widać, że pliki bazy danych zostały skompresowane.

W takim przypadku należy dla całego katalogu serwera bazy danych, czyli wszystkich katalogów i plików zamieszczonych w C:\Program Files\Microsoft SQL Server (lub C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server) WYŁĄCZYĆ kompresję plików: kliknąć prawym klawiszem myszy na skompresowanym pliku lub katalogu, wybrać Właściwości, na zakładce Ogólne kliknąć przycisk Zaawansowane i w oknie które się pokaże usunąć zaznaczenie z pola Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Następnie kliknąć OK i wybrać opcję Zastosuj do wszystkich podfolderów i plików.

ELISOFT Właściwości katalogu SQL Server

Po wyłączeniu kompresji, pliki i katalogi będą wyświetlone zwykłym czarnym kolorem w eksploratorze. Wówczas należy przejść do usług systemu i uruchomić usługę serwera bazy danych, tak jak opisano w tym artykule.

Jeżeli pliki bazy danych nie są skompresowane, a usługa serwera mimo tego w dalszym ciągu nie uruchamia się, przyczyną może być brak uprawnień do katalogu z plikami danych serwera dla konta, na którym uruchamiana jest usługa serwera bazy danych – w takim przypadku należy przydzielić dla tego konta pełne uprawnienia do folderu z plikami serwera bazy danych.

Domyślnie, usługa serwera bazy danych uruchamiana jest na koncie Usługa sieciowa (Network Service) – można to sprawdzić we właściwościach usługi SQL Server (ELISOFT) na zakładce Logowanie.

ELISOFT Właściwości usługi SQL Server

Aby przydzielić uprawnienia dla takiego konta, należy kliknąć prawym klawiszem na folderze C:\Program Files\Microsoft SQL Server (lub C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server) i wybrać Właściwości, kliknąć zakładkę Zabezpieczenia (1) i przycisk Edytuj (2), w oknie które się pokaże kliknąć przycisk Dodaj (3), kliknąć Zaawansowane, kliknąć Znajdź teraz, na liście odnaleźć nazwę USŁUGA SIECIOWA (lub NETWORK SERVICE), zaznaczyć ją i kliknąć OK dwukrotnie. W oknie Uprawnień zaznaczyć USŁUGA SIECIOWA (4) i przydzielić uprawnienie Pełna kontrola (5). Kliknąć OK i zastosować zmiany do wszystkich podfolderów i plików.

ELISOFT Uprawnienia katalogu SQL Server

Po przydzieleniu uprawnień, uruchomić usługę serwera bazy danych na koncie Usługa sieciowa, tak jak opisano tym artykule.

Powrót do listy pytań