Powrót do listy pytań

Jak korzystać z funkcji RODO w aplikacji?

Jednym z aspektów obowiązywania RODO jest szczególny nacisk na ochronę danych osobowych które przetwarzasz. W szczególności musisz m.in. posiadać odpowiednie zgody bezpośrednie lub wynikające z przepisów, aby móc przetwarzać dane osobowe klientów (obecnych, potencjalnych lub byłych). Jednym z wymogów RODO jest np. posiadanie aktualnej ewidencji tego czyje dane, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzasz oraz komu je powierzasz, by móc realizować swoje usługi.

Aby ułatwić spełnienie wymagań stawianych przez RODO, w aplikacji wprowadziliśmy nowe kartoteki i mechanizmy, które pozwolą kontrolować co się dzieje z danymi i reagować na zgłoszenia klientów lub incydenty naruszenia danych. Aplikacja wspiera Cię w spełnieniu wymagań RODO w zakresie w którym jest to możliwe, jednak konieczne jest abyś zapoznał się całościowo z nowymi wymaganiami, gdyż znaczna część wymagań RODO leży poza zakresem działania samego programu. Poniżej przedstawione są aspekty które możesz kontrolować z aplikacji.

Funkcje związane z ochroną danych są zebrane w głównym oknie programu w zakładce RODO. Aby korzystać funkcji RODO, musisz posiadać wersję 13.6.0.0 lub nowszą. Jesli korzystasz ze starszej wersji programu, konieczna jest aktualizacja.

ELISOFT Zakładka RODO

Kolejne zakładki Czynności przetwarzania, Ewidencja żądań, Ewidencja naruszeń obejmują trzy ważne aspekty wymagane przez RODO. Ich szczegółowy opis znajdziesz w osobnych artykułach poniżej. Zapoznaj się kolejno ze wszystkimi artykułami.

Czynności przetwarzania danych osobowych

Ewidencja żądań użytkownika

Ewidencja naruszeń danych osobowych