Powrót do listy pytań

RODO - Ewidencja naruszeń ochrony danych osobowych

Zakładka Ewidencja naruszeń to miejsce w którym zaewidencjonujesz incydenty naruszenia danych. Przepisy RODO obligują Administratora Danych Osobowych do ewidencji wszystkich incydentów oraz oceny konieczności powiadomienia organu nadzorczego i użytkowników których dane zostały naruszone. Lepiej, aby nie było konieczności z tej zakładki korzystać, ale jeśli trafi się incydent (np. kradzież komputera z danymi, wyniesienie dokumentów, atak hakerski, włamanie do biura itp.), posłuży ona do zebrania podstawowych informacji. Aby zarejestrować nowy incydent naruszenia danych osobowych, wybierz polecenie Nowy incydent i uzupełnij podstawowe informacje.

ELISOFT Incydent naruszenia danych

Numer

To pole możesz pozostawić puste - po zapisie zmian, zostanie on nadany automatycznie.

Flaga

Tak jak wiele innych dokumentów, również incydent naruszenia danych możesz oznaczyć flagą, aby móc według własnego systemu oznaczeń tagować, filtrować, grupować, wyszukiwać elementy w tabeli. Jeśli nie korzystałeś wcześniej z flag, to zajrzyj do menu Ustawienia | Flagi dokumentów, gdzie możesz dowolnie zdefiniować swoje flagi.

Data naruszenia

Data kiedy nastąpiło naruszenie danych osobowych.

Data zawiadomienia organu nadzoru

Data kiedy o naruszeniu został zawiadomiony organ nadzorczy.

Data zawiadomienia użytkownika

Data kiedy o naruszeniu został powiadomiony użytkownik (lub użytkownicy) którego dane zostały naruszone

Tytuł

Własny zwięzły tytuł do identyfikacji rodzaju incydentu

Uwagi

Pole na wszelkie uwagi, komentarze, notatki związane z incydentem

Oprócz tych podstawowych danych, powinien zostać sporządzony osobny formalny raport z naruszenia ochrony danych osobowych, zawierający szereg szczegłowych informacji, uwzględniający m.in. lokalizację, okoliczności towarzyszące, działania które zostały podjęte, postępowanie wyjaśniające, analizę przyczyn i skutków, podpisy osób itp. Mając na względzie specyfikę swojej firmy, przygotuj taki szablon raportu, aby być gotowym na nieprzewidziane zdarzenia. W przypadku zaistnienia incydentu gotowy raport podepnij w zakładce Raporty naruszenia danych, możesz tutaj umieścić także inne pliki związane z naruszeniem.

ELISOFT Dodaj raport