Powrót do listy pytań

Nie znam nazwy użytkownika i hasła – nie mogę zalogować się do programu

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy pozostawić wszystkie domyślne wartości w oknie logowania i w oknie konfiguracji, które pozwalają od razu zalogować się do programu. W szczególności w oknie logowania w polu Użytkownik powinna być wpisana nazwa Administrator (wielkość liter MA znaczenie), a w polu Hasło nie powinno być żadnego tekstu (puste hasło) – tak jak widać poniżej.

ELISOFT Ekran logowania

Jeżeli wcześniej były zmieniane również parametry połączenia z serwerem, to przywróć ustawienia domyślne – na oknie logowania kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie kliknij polecenie Przywróć ustawienia domyślne. Kolejno kliknij polecenie Testuj połączenie z serwerem, aby sprawdzić czy aplikacja poprawnie nawiązuje połączenie z serwerem. Następnie wróć do okna logowania klikając na przycisk Logowanie i zaloguj się do aplikacji, klikając przycisk OK.

Powrót do listy pytań