Powrót do listy pytań

Jak wprowadzić numer licencji w programie ELISOFT Faktury Premium 2022 lub ELISOFT Firma 2022?

Uruchom program i wybierz menu Pomoc / Dane licencyjne. Dane firmy będą widoczne w tabeli (numer NIP i nazwa zostaną automatycznie pobrane z danych firmowych). Kliknij i wpisz numer otrzymanej licencji w polu Numer licencji. Zatwierdź przyciskiem OK.

Uwaga: Numer licencji jest związany z numerem NIP firmy. Jeśli masz kilka firm, wprowadź numer licencji właściwy dla danej firmy.

Uwaga: Jeśli okno nie pokazuje danych firmowych, to oznacza że program ma zablokowany dostęp do internetu, co może być spowodowane przez zaporę lub program antywirusowy. W takim przypadku zamknij okno, wyłącz chwilowo program antywirusowy / zaporę i ponownie otwórz okno Pomoc / Dane licencyjne - tym razem dane firmy powinny się prawidłowo wyświetlić.

Powrót do listy pytań