Powrót do listy pytań

Jak automatycznie tworzyć kopie bazy danych?

Dane widoczne w aplikacji zapisywane są w bazie danych, którą zarządza serwer bazy danych Microsoft SQL Server, zainstalowany zwykle lokalnie na komputerze. Kopię bazy danych (i analogicznie przywracanie danych z kopii) wykonuje właśnie serwer bazy danych. Jest to proces całkiem niezależny i będący poza kontrolą samej aplikacji fakturującej. Dzięki temu można wykonywać kopię danych także np. z linii komend Windows i ten właśnie sposób można wykorzystać do automatycznego wykonywania kopii w połączeniu z harmonogramem zadań Windows.

Aby przygotować komputer do automatycznego wykonywania kopii, potrzebny jest mały skrypt, który wyda serwerowi bazy danych polecenie wykonania kopii bazy. Skrypt taki przygotowaliśmy i udostępniamy do pobrania pod adresem https://elisoft.pl/download/backup.zip. Na dysku D: należy utworzyć katalog Backup i rozpakować do niego pliki z tego archiwum.

Uruchomienie pliku backup.bat spowoduje utworzenie pliku z kopią bazy danych, zawierającego w nazwie bieżącą datę. W ten sposób kopie wykonywane w kolejnych dniach będą zapisywane w osobnych plikach. Uruchom plik backup.bat aby się przekonać, czy kopia danych zostanie utworzona.

Aby zautomatyzować proces wykonywania kopii, wystarczy użyć Harmonogramu zadań - jest to standardowa aplikacja systemu Windows, która pozwala na wykonywanie różnych operacji cyklicznie, w określonych odstępach czasu. Za pomocą Harmonogramu zadań polecenie wykonania kopii bazy będzie uruchamiane automatycznie.

Otwórz Panel sterowania / System i zabezpieczenia / Narzędzia administracyjne / Harmonogram zadań . Następnie utwórz nowe zadanie z menu Akcja.

ELISOFT Harmonogram zadań

Określ nazwę dla zadania

ELISOFT Kopia automatyczna

Na zakładce Wyzwalacze dodaj nowy wyzwalacz, określający kiedy kopia ma być wykonywana. Poniżej dla przykładu ustawiono codzienne wykonywanie o godz. 10.00.

ELISOFT Wyzwalacz kopii automatycznej

ELISOFT Czas kopii automatycznej

Na zakładce Akcje dodaj nową akcję, uruchamiającą skrypt który wykona kopię bazy.

ELISOFT Skrypt kopii automatycznej

ELISOFT backup

Po zatwierdzeniu zmian, wykonanie kopii bazy będzie cyklicznie uruchamiane przez system Windows, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zweryfikuj czy pliki z kopią bazy faktycznie będą się pojawiać w katalogu Backup, tak jak zostało ustalone w harmonogramie, aby się upewnić czy konfiguracja jest prawidłowa.

Powrót do listy pytań