Powrót do listy pytań

Jakie stawki VAT można używać w aplikacji?

Tworząc fakturę, w tabelce z pozycjami faktury, można wpisać dowolną obecnie stosowaną stawkę VAT – 0%, 5%, 8%, 23% oraz dodatkowo dla dawnych faktur 3%, 7%, 22%. Domyślnie program ustawia stawkę na 23% (wartość domyślną można zmienić w ustawieniach programu). Co więcej, jeśli twoja firma funkcjonuje w innym państwie, jako stawkę można podać każdą inną wartość liczbową, po prostu wpisując ją z klawiatury.

Oprócz stawek liczbowych, istnieje kilka innych stawek „nieliczbowych” – w polu ze stawką możesz wpisać:

  • NP – Nie Podlega
  • ZW – Zwolnione
  • WDT – 0% Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (faktury sprzedaży)
  • WNT – 0% Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (faktury zakupu)
  • O.O. – Odwrotne Obciążenie
  • Usunąć stawkę tak aby pole było puste (potrzebne przy rozliczaniu faktur za złom)

Wystarczy, że wpiszesz pierwszą literę (N, Z, W, O) w pole stawki, a program uzupełni pozostałą część. Jeżeli chcesz usunąć stawkę, aby pozostawić puste pole, kliknij 2x na stawce i wciśnij klawisz Backspace.

Powyższe stawki można również wpisać w oknie edycji towaru/usługi w tabeli towarów/usług.

Powrót do listy pytań