Powrót do listy pytań

Jak zwiększyć liczbę miejsc po przecinku z 2 do 4 w cenach na fakturze?

Często spotykamy się z pytaniem tego rodzaju: "Sprzedaję w dużych ilościach towary których jednostkowa cena musi zawierać 3-4 miejsca po przecinku, a program zaokrągla cenę do 2 miejsc - przy sprzedaży dziesiątków tysięcy sztuk różnice w łącznych kwotach są bardzo istotne. Jak zwiększyć liczbę miejsc?"

Od strony technicznej nie byłoby przeszkód, aby umożliwić wpisywanie cen z więcej niż 2 miejscami po przecinku (analogicznie jak w polu ilości można ustawić nawet do 6 miejsc po przecinku), jednak w polach cen liczba miejsc jest celowo ograniczona do 2 i nie możemy zwiększyć jej do 4. W ogólnym przypadku, poza nielicznymi odstępstwami od tej zasady, ceny wyrażone w PLN nie mogą zawierać ułamkowych części grosza.

Aby w takim przypadku poprawnie wystawić fakturę, wystarczy zastosować bardzo proste rozwiązanie - zamiast sprzedaży pojedyńczych sztuk towaru (z ceną zawierającą 3-4 miejsca po przecinku), należy sprzedawać komplety tego towaru w paczkach po 10 lub 100 (z ceną zawierającą już tylko 2 miejsca po przecinku). Ilość sprzedawanego towaru dzieli się wówczas odpowiednio przez 10 lub 100. W ten sposób jednostkowa cena sprzedawanego kompletu będzie zawierać przepisowe 2 miejsca po przecinku, a cała wartość i ilość sprzedaży towaru będzie poprawna.

Przykład: towar X kosztuje 1,8397. Sprzedawane jest 2500 sztuk. Wartość = 4599,25. Aby uniknąć ceny z 4 miejscami po przecinku, wprowadzamy w magazynie komplet składający się ze 100 sztuk towaru X, nazwijmy go Y. Jeżeli X kosztuje 1,8397, to towar Y kosztuje 183,97. Jeżeli sprzedawane było 2500 sztuk towaru X, to jest to równoważne sprzedaży 25 sztuk towaru Y. Wartość sprzedaży = 25 * 183,97 = 4599,25 - jest ta sama, co wynika bezpośrednio z łączności operacji mnożenia, według przykładu 2500 * 1,8397 = (25 * 100) * 1,8397 = 25 * (100 * 1,8397) = 25 * 183,97

Ogólna zasada jest taka: cenę (jednostkę sprzedaży towaru) przemnóż przez 10 lub 100 a ilość sprzedawanej jednostki towaru podziel odpowiednio przez 10 lub 100.

Powrót do listy pytań