Powrót do listy pytań

Jak wystawić fakturę z odbiorcą?

Po zmianie przepisów niektóre firmy muszą umieszczać na fakturze dane nabywcy i odbiorcy. Nowa aplikacja w wersji z roku 2020/2021 jest przygotowana taką potrzebę - zawiera odpowiednie pole w fakturze/rachunku oraz nowe szablony wydruków z odbiorcą. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji programu (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014), konieczna będzie aktualizacja programu do najnowszej wersji.

Uwaga: począwszy od wersji 2018 12.10.0.0, funkcja wyboru odbiorcy została zmieniona - aktualnie odbiorcą może być dowolny kontrahent z tabeli kontrahentów. Jest to opcja domyślna, która m.in. umożliwia obecnie wysyłkę maila z fakturą do tak wybranego odbiorcy.

Jeśli korzystałeś już z funkcji odbiorców we wcześniejszych wersjach aplikacji, to wiesz że dane odbiorcy można było umieścić wyłącznie w karcie kontrahenta w sekcji adresów dostawy i następnie wskazać w fakturze jako odbiorcę. Jeśli chcesz, możesz nadal używać tego sposobu, ale wówczas program nie będzie mógł wysłać maila z fakturą do tak zdefiniowanego odbiorcy. Jeśli nie potrzebujesz wysyłki mailowej do odbiorcy i chcesz kontynuować użycie odbiorcy tak jak dotychczas, to wejdź do menu Ustawienia / Ustawienia programu i w polu Wybór odbiorcy ustaw wartość Z listy adresów dostawy kontrahenta. To spowoduje że program będzie wybierał odbiorcę z listy adresów dostawy zdefiniowanej przy danym kontrahencie.

ELISOFT Ustawienia odbiorcy

Jeśli nie korzystałeś wcześniej z funkcjonalności definiowania odbiorców i chcesz aby odbiorcą mógł być dowolny kontrahent, sugerujemy pozostawić ustawienie domyślne czyli Wybór z listy wszystkich kontrahentów i dodać odbiorcę do tabeli kontrahentów, jako pełnoprawnego kontrahenta. Na poniższym zrzucie ekranu widać dwóch kontrahentów - jeden z nich będzie nabywcą a drugi odbiorcą w fakturze.

ELISOFT Lista kontrahentów

W oknie edycji faktury lub rachunku należy wskazać jak zazwyczaj nabywcę, wybierając go z listy kontrahentów oraz dodatkowo odbiorcę, wybierając go również z listy kontrahentów.

ELISOFT Faktura z odbiorcą

Na koniec należy wskazać szablon wydruku, za pomocą którego ma być drukowana ta faktura. Na zakładce Opcje wydruku powinien zostać wybrany nowy szablon wydruku "Faktura sprzedaży - 2020 domyślny", który zawiera dane odbiorcy.

ELISOFT Faktura wybór szablonu

W rezultacie na wydruku otrzymamy sprzedawcę, nabywcę i odbiorcę.

ELISOFT Wydruk faktury z odbiorcą

Powrót do listy pytań