Powrót do listy pytań

Aktualizacja do wersji 2020 - ważne informacje

Poniżej przedstawiamy trzy ważne informacje dla użytkowników nowej wersji 2020. Prosimy zapoznaj się z nimi, aby używać programu zgodnie z obecnymi przepisami.

(1) Ustawienie nowych szablonów do wydruków faktur

W nowym roku 2020 weszły ważne zmiany prawne, do których zostały przystosowane nowe szablony wydruków. Niezależnie od tego, czy podlegasz nowym wymogom czy nie - np. stosowaniu mechanizmu Split Payment - ważne jest aby przestawić domyślne wydruki programu na wersje 2020, ponieważ obsługują one zarówno dotychczasowe jak i nowe rozwiązania (np. nowe konta bankowe) oraz nie wymagają stosowania skryptów i działają szybciej. Stare wydruki zostaną z czasem wycofane.

Jeśli dotychczas używałeś standardowych szablonów, bez własnych modyfikacji, zalecamy ustawienie w aplikacji nowych szablonów 2020 jako domyślnych - w większości przypadków to wystarczy. Jeśli na dotychczasowych wydrukach stosowałeś rozbudowane własne modyfikacje i potrzebujesz pomocy w ich zastosowaniu na nowych wersjach, skontaktuj się z nami.

Aby ustawić nowe szablony, wybierz w aplikacji menu Ustawienia | Ustawienia programu i w sekcji z domyślnymi szablonami wybierz dla poszczególnych dokumentów (zaznaczone na żółto poniżej) szablon z dopiskiem 2020, tak jak widać na poniższym zrzucie ekranu. Po ustawieniu szablonów, kliknij OK.

ELISOFT Ustawienia programu

Podczas dalszej pracy, wystawiając lub edytując daną fakturę czy rachunek, upewnij się, że w opcjach wydruku jest wybrany właściwy szablon, za pomocą którego dokument będzie drukowany. Zwróć uwagę na to ustawienie np. podczas kopiowania starych faktur, tak aby nowe faktury korzystały już tylko z nowych szablonów.

ELISOFT Opcje wydruku

(2) Mechanizm Podzielonej Płatności czyli tzw. Split Payment

Bardzo ważną zmianą, która pojawiła się już jesienią ubiegłego roku, a od dnia 1 stycznia 2020 jest egzekwowana, jest mechanizm Split Payment - na tą zmianę przeznaczyliśmy osobny artykuł pomocy. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej, jakie zmiany wprowadziliśmy w aplikacji w związku z MPP i jak wspieramy wystawianie faktur w tym trybie.

(3) Weryfikacja konta kontrahenta na białej liście KAS

Istotną funkcją którą wspieramy w programie z aktywną licencją, jest weryfikacja konta kontrahenta na tzw. Białej Liście K.A.S. Aby sprawdzić, czy konto kontrahenta znajduje się na tej liście, kliknij poniżej wskazaną opcję - nastąpi wtedy weryfikacja numeru konta w serwisie K.A.S. i jej wynik będzie utrwalony w programie dla celów dowodowych - raport z wykonanych weryfikacji znajdziesz w menu Wydruki i zestawienia | Raport z weryfikacji numerów kont kontrahentów.

ELISOFT Biała lista KAS