Przesunięcie obligatoryjnego KSeF

KSeF - Elisoft Blog

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, od 1 lipca 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało być obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, natomiast od 1 stycznia 2025 roku dla firm zwolnionych z VAT. Jednakże, dnia 19 stycznia 2024 roku została ogłoszona decyzja o opóźnieniu wdrożenia systemu.

Przyczyny odroczenia wdrożenia KSeF

19 stycznia 2024 roku odbyła się konferencja prasowa, na której minister finansów Andrzej Domański przekazał informację dotyczącą odroczenia terminu obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Jako przyczyny takiej decyzji podał wykrycie „krytycznych błędów systemu” oraz konieczność przeprowadzenia zewnętrznego audytu informatycznego. Wśród wspomnianych błędów wymienione zostały nieprawidłowości w funkcjonalności, wydajności oraz w kodzie systemu.

Zgodnie ze słowami ministra, odroczenie wdrożenia obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur ma nie dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy będą pozbawione możliwości wystawiania faktur oraz zagrożona będzie stabilność obrotu gospodarczego.

Zakres audytu

Na drodze przetargu, zapowiedzianego w dniu konferencji prasowej ministerstwa, została wyłoniona firma zewnętrzna odpowiedzialna za przeprowadzenie audytu KSeF. W ramach audytu, kontroli poddana zostanie m.in. dokumentacja projektu, jakość kodu źródłowego – w tym jego poprawność, optymalizacja czy bezpieczeństwo, a także wydajność systemu.

Nowy termin

Nowy termin obowiązywania obligatoryjnego KSeF został uzależniony od wyników przeprowadzanego audytu systemu, który to miał dostarczyć informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w tej sprawie. Ogłoszenie planowane było na przełom kwietnia i maja.

I tak, 26 kwietnia, minister finansów ogłosił dwa nowe terminy wdrożenia KSeF:

  • od 1 lutego 2026 roku – dla firm o przychodach ponad 200 mln złotych,
  • od 1 kwietnia 2026 roku – dla pozostałych firm.

Wyniki audytu

Przeprowadzony audyt potwierdził brak przygotowania systemu KSeF do wdrożenia we wcześniej zaplanowanym terminie. Według przedstawionego obszernego raportu z audytu, system nie spełnia wymagań wydajnościowych oraz jakościowych, a także wskazuje na konieczność zaprojektowania nowej architektury systemu.

Wyszczególnione zostały również różne nieprawidłowości w zarządzaniu projektem, w tym niewłaściwie prowadzona dokumentacja czy też nieodpowiednio sprawowany nadzór.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz