Przesunięcie obligatoryjnego KSeF

KSeF - Elisoft Blog

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, od 1 lipca 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało być obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, natomiast od 1 stycznia 2025 roku dla firm zwolnionych z VAT. Jednakże, dnia 19 stycznia 2024 roku została ogłoszona decyzja o opóźnieniu wdrożenia systemu.

Przyczyny odroczenia wdrożenia KSeF

19 stycznia 2024 roku odbyła się konferencja prasowa, na której minister finansów Andrzej Domański przekazał informację dotyczącą odroczenia terminu obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Jako przyczyny takiej decyzji podał wykrycie „krytycznych błędów systemu” oraz konieczność przeprowadzenia zewnętrznego audytu informatycznego. Wśród wspomnianych błędów wymienione zostały nieprawidłowości w funkcjonalności, wydajności oraz w kodzie systemu.

Zgodnie ze słowami ministra, odroczenie wdrożenia obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur ma nie dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy będą pozbawione możliwości wystawiania faktur oraz zagrożona będzie stabilność obrotu gospodarczego.

Zakres audytu

Na drodze przetargu, zapowiedzianego w dniu konferencji prasowej ministerstwa, została wyłoniona firma zewnętrzna odpowiedzialna za przeprowadzenie audytu KSeF. W ramach audytu, kontroli poddana zostanie m.in. dokumentacja projektu, jakość kodu źródłowego – w tym jego poprawność, optymalizacja czy bezpieczeństwo, a także wydajność systemu.

Nowy termin

Obecnie nie został jeszcze ogłoszony nowy termin obowiązywania obligatoryjnego KSeF, ale zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra finansów, na pewno nie nastąpi to w 2024 roku. Aktualnie przeprowadzany jest audyt systemu, który ma dostarczyć informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie nowej daty wejścia w życie przepisów dotyczących KSeF. Ogłoszenie tej decyzji planowane jest na przełom kwietnia i maja.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz